KOGONDONMAHSULOTLARI

JAMIYATNING XIZMATLARI

Vitaminlar bilan boyitilgan birinchi navli un ishlab chiqarish va sotish

Omuxta-em ishlab chiqarish va sotish