KOGONDONMAHSULOTLARI

USTAV KAPITALINING TUZILMASI

Aksiyalar turi
va aksiyalar aksiyadorlar kecimida
Aksiyalar soni
(dona)
Nominal
(so'm)
Aksiyalar summasi
(so'm)
Ustav kapitalidagi
miqdori
(foiz)
oddiy
276 513
2 600
718 933 800
100
"O'ZDONMAHSULOT" АК ulushi
257 157
2 600
668 608 200
93,00
boshqa yuridik shaxslar ulushi
2 331
2 600
6 060 600
0,84
jismoniy shaxslar ulushi
17 025
2 600
44 265 000
6,16