KOGONDONMAHSULOTLARI

TAFTISH KOMISSIYASI

 

Jamiyatning moliya-xo’jalik faoliyatini nazorat qilish uchun Taftish komissiyasi saylanadi.
Taftish komissiyasi o’z ishini qonunchilik, jamiyat Ustavi va Taftish komissiyasi to’g’risidagi nizomi asosida amalga oshiradi.
Taftish komissiyasi uch kishidan iborat.
Taftish komissiyasi a’zolari aksiyadorlarning Umumiy yig’ilishi tomonidan bir yil muddatga saylanadi.
Taftish komissiyasining vakolat doirasi qonunchilikva jamiyat Ustavida belgilanadi.

 

2021 YIL 25 MARTDAN TAFTISH KOMISSIYASINING AMALDAGI TARKIBI

F.I.SH. Maqom Ish joyi, lavozim
Alikulov Xolmumin Sherkulovich
Taftish komissiyasining raisi
“Toshkentdonmahsulotlari” AJ ichki auditor
Abduqodirov Abdulaxatjon Abdusalimovich
Taftish komissiyasining a'zosi
“Amir-Audit” MChJ, AF auditori
Savriev Suhrob Sodiqovich
Taftish komissiyasining a'zosi
"Buxorodonmahsulotlari” AJ, bosh hisobchisi

2020 YIL 27 MARTDAN 2021 YIL 25 MARTGACHA TAFTISH KOMISSIYASINING TARKIBI

F.I.SH. Maqom Ish joyi, lavozim
Savriev Suhrob Sodiqovich
Taftish komissiyasining raisi
"Buxorodonmahsulotlari" АЖ, bosh hisobchisi
Ravshanova Saodat A'zamovna
Taftish komissiyasining a'zosi
"Buxorodonmahsulotlari" АЖ, hisobchisi
Tajiev Shaxriyor Obloyorovich
Taftish komissiyasining a'zosi
"Buxorodonmahsulotlari" АЖ, hisobchisi

2019 YIL 28 MARTDAN 2020 YIL 27 MARTGACHA TAFTISH KOMISSIYASINING TARKIBI

F.I.SH. Maqom Ish joyi, lavozim
Savriev Suhrob Sodiqovich
Taftish komissiyasining raisi
"Buxorodonmahsulotlari" АЖ, bosh hisobchisi
Tilavov Odil Olimovich
Taftish komissiyasining a'zosi
"Buxorodonmahsulotlari" АЖ, hisobchisi
Ravshanova Saodat A'zamovna
Taftish komissiyasining a'zosi
"Buxorodonmahsulotlari" АЖ, hisobchisi