KOGONDONMAHSULOTLARI

QIMMATLI QOGOGO’ZLAR CHIQARILISHI

Ro'yhatdan
o'tkazilgan sanasi
Ro'yhatdan
o'tkazilgan raqami
Aksiyalar
turi
Aksiyalar
soni
(dona)
Nominal
narhi
(so'm)
Aksiyalar
summasi
(so'm)
Chiqarilish
holati
Emissiyaviy
xujjatlar
26.07.1995
Е0181-1
oddiy
21 646
2 000
43 292 000
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
26.07.1996
Е0181-2
oddiy
4 162
2 000
8 324 000
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
09.09.2004
Е0181-3
oddiy
349
2 000
698 000
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
09.09.2004
Е0181-4
oddiy
13 345
2 000
26 690 000
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
16.05.2011
Е0181-5
oddiy
303 498
2 000
606 996 000
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
30.12.2011
Е0181-6
oddiy
276 513
2 600
718 933 800
Aksiyalar
muomalada
30.09.2015
E-0181-7
oddiy
227 716
2 600
592 061 600
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
29.11.2016
Е0181-8
oddiy
227 716
2 600
592 061 600
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan