KOGONDONMAHSULOTLARI

KUZATUV KENGASHI

 

Kuzatuv kengashi boshqaruv organi hisoblanib, jamiyat faoliyati umumiy rahbarlikni amalga oshiradi, aksiyadorlar Umumiy yig’ilishining vakolat doirasiga kiritilgan masalalarni hal etish bundan mustasno.
Kuzatuv kengashi o’z ishini qonunchilik,  jamiyat Ustavi va Kuzatuv kengashi to’g’risidagi nizomi asosida amalga oshiradi.
Kuzatuv kengashi a’zolarining soni besh kishidan iborat.
Kuzatuv kengashining a’zolari aksiyadorlarning Umumiy yig’ilishi tomonidan bir yil muddatga saylanadi.
Kuzatuv kengashining vakolat doirasi qonunchilik va jamiyat Ustavida belgilanadi.

 

2021 YIL 25 MARTDAN KUZATUV KENGASHINING AMALDAGI TARKIBI

F.I.SH. Maqom Ish joyi, lavozim
Nosirov Ibroxim
Nurmuxammatovich
Kuzatuv kengashi Raisi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, axborot texnologiyalari boshkarmasi
boshlig‘i
Ismailov Akramjon Xoshimovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, don va urug‘lik tayyorlash
boshqarmasi yetakchi mutaxassisi
Mengliev Abdusamat Gayratovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, don mahsulotlarini qayta ishlash va
mahsulotlarning yangi turlarini joriy etish boshqarmasi
bosh texnologi
Yusupov Ruslan Baxtiyarovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, xodim
Niyatov Rustambek Anvarovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, moliya va buxgalteriya hisobi
boshqarmasi hisob bo‘yicha texnik xodimi

2020 YIL 27 MARTDAN 2021 YIL 25 MARTGACHA KUZATUV KENGASHI TARKIBI

F.I.SH. Maqom Ish joyi, lavozim
Uzaqov Shuhrat A'lamovich
Kuzatuv kengashi raisi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, investitsiya va yangi texnologiyalarni
joriy etish boshqarmasi boshlig'i.
Niyatov Rustambek Anvarovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, moliya va buxgalteriya xisobi
boshqarmasi xisob bo'yicha texnik xodim
Mengliev Abdusamat G‘ayratovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, on mahsulotlarini qayta ishlash va
mahsulotlarning yangi turlarini joriy etish boshqarmasi
bosh texnologi
Yusupov Ruslan Baxtiyarovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, moliya va buxgalteriya xisobi
boshqarmasi xazinachisi
Ismailov Akramjon Hoshimovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, don va urug'likni tayyorlash,
saqlashni tashkil etish boshqarmasi etakchi mutaxasisi

2019 YIL 28 MARTDAN 2020 YIL 27 MARTGACHA KUZATUV KENGASHI TARKIBI

F.I.SH. Maqom Ish joyi, lavozim
Uzaqov Shuhrat A'lamovich
Kuzatuv kengashi raisi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, investitsiya va yangi texnologiyalarni
joriy etish boshqarmasi boshlig'i.
Niyatov Rustambek Anvarovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, moliya va buxgalteriya xisobi
boshqarmasi xisob bo'yicha texnik xodim
Mengliev Abdusamat G‘ayratovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, on mahsulotlarini qayta ishlash va
mahsulotlarning yangi turlarini joriy etish boshqarmasi
bosh texnologi
Toyirov Baxtiyor Astanovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, Buxgalteriya bosh iqisodchisi
Ismailov Akramjon Xoshimovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, don va urug'likni tayyorlash,
saqlashni tashkil etish boshqarmasi etakchi mutaxasisi