KOGONDONMAHSULOTLARI

ХАЛҚАРО ТАМОЙИЛГА МУВОФИҚ “РИОЯ ЕТ ЁКИ ТУШУНТИР” (“COMPLY OR EXPLAIN”)

“Kogondonmahsulotlari” АЖ (бундан буён матнда – жамият деб юритилади) аксиядорлик жамиятлари фаолияти самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш бўйича комиссия мажлисининг 2016 йил 24 июндаги ягона аксиядор қарори билан қабул қилинган 31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган корпоратив бошқарув кодексининг (кейинги ўринларда Кодекс деб юритилади) тавсияларига ихтиёрий равишда амал қилиб, бизнесни ҳалол ва ошкора сақлашга бўлган садоқатини намойиш этади.
Кодекснинг 11-бандига биноан, Кодекснинг алоҳида тавсияларига риоя қилиш имкони бўлмаса, жамият “cомплй ор эхплаин” (“риоя ет ёки тушунтир”) халқаро тамойилига мувофиқ унинг сабабларини батафсил баён қилади.

Кодексининг тавсиялариТушунтириш
Кодекс 15-бандининг 4-хатбоши:
аксиядорлар умумий йиғилишининг қарорига биноан мустақил профессионал маслаҳат ташкилотларини жалб этган ҳолда, бизнес-жараёнлар ва лойиҳаларнинг АЖни ривожлантириш мақсадларига мувофиқлигини йиллик таҳлил қилади.
Мустақил профессионал маслаҳат ташкилотларини бизнес жараёнлари ва лойиҳаларнинг ривожланиш мақсадларига мувофиқлигини ҳар йили таҳлил қилиш учун жалб қилиш масаласи батафсил ўрганишни талаб қилади.
Кодекс 20-бандининг 15-хатбоши:
ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари, шунингдек аудиторлик ташкилоти вакилининг аксиядорларнинг йиллик умумий йиғилишида иштирок этишини таъминлайди.
Жамият иложи борича Ижроия органи, Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси а’золарининг, шунингдек, аудиторлик ташкилоти вакилининг йиллик умумий йиғилишда иштирок этишини та’минлайди.
Кодекс 25-бандининг 5-хатбоши:
АЖ кузатув кенгаши ҳузурида тегишли масалалар бўйича қўмиталар (ишчи гуруҳлар) ташкил этади, шу жумладан, кузатув кенгаши аъзолари, ижроия органи, АЖ ходимлари ва жалб этилган экспертлар (тегишли соҳа мутахассислари, тегишли олий ўқув юртлари профессор-ўқитувчилари ва бошқалар) орасидан низоли вазиятларни аниқлаш ва ҳал қилиш.
Жамият аудит қўмитаси ва бошқа қўмиталарни ташкил этиш бўйича масалани о’рганиб чиқиб, тегидҳли қарор қабул қилади.
Кодекс 25-бандининг 11- хатбоши:
АЖнинг бизнес таваккалчиликларини ва ижро этувчи органнинг масъулиятини суғурталайди.
Суғурта компаниялари хизматлари орасида бизнес таваккалчилигини суғурталаш ва ижро этувчи жавобгарлиги ёъқ. Келажакда бундай суғурта турларини тақдим этишда жамият тегишли суғурта бўйича чоралар кўради.
Кодекс 29-бандининг 3-хатбоши:
АЖнинг амалдаги ташкилий тузилмасининг қонун ҳужжатларида тасдиқланган намунавий тузилмага мувофиқлигини мунтазам баҳолаш ташкил этилади.
Жамият келгусида қонун ҳужжатларида тасдиқланган жамиятнинг амалдаги ташкилий тузилмасига мувофиқликни мунтазам баҳолашни ташкил этиш чораларини кўради.
Кодекс 31-бандининг 3-хатбоши:
тафтиш комиссияси аъзолари, ички аудит хизмати, кузатув кенгаши, АЖ масъул мансабдор шахслари ва жалб этилган экспертлар (зарур ҳолларда) АО нинг ХМҲС мувофиқ молиявий ҳисоботни ошкор этишга ўтиш масалалари бўйича ишчи гуруҳ тузилади.
Жамият ХМҲС мувофиқ молиявий ҳисоботларни ошкор этишга ўтиш масалалари бўйича тегишли ишчи гуруҳ тузиш чораларини кўради.
Кодекс 31-банднинг 4-хатбоши:
аудиторлик ёки консалтинг ташкилотлари ХМҲС ва халқаро аудит стандартлари асосида ахборотни ошкор этишга ўтиш бўйича профессионал хизматларни кўрсатиш учун жалб қилинади.
Жамиятнинг ХМҲС ва халқаро аудит стандартлари асосида ахборотни ошкор этишга ўтиш бўйича профессионал хизматларни кўрсатиш учун аудиторлик ёки консалтинг ташкилотини жалб қилиш масаласи батафсил ўрганишни талаб қилади.
Бошқа риоя этилмаган тавсиялариАгар келажакда тавсияларга риоя қилиш имконияти мавжуд бўлса, жамият уларга риоя қилиш учун чоралар кўради.