KOGONDONMAHSULOTLARI

ИЖРОИЯ ОРГАН

Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилиш ижроия органи номидан жамият бошқарув раиси томонидан амалга оширилади.
Бошқарув раиси ўз ишини қонунчилик, жамият Устави ва ижроия орган тўғрисидаги низоми асосида амалга оширади.
Бошқарув раиси  Кузатув кенгаши томонидан бир йил муддатга сайланади.
Бошқарув раисининг ваколат доираси қонунчилик ва жамият Уставида белгиланади.

БОШҚАРУВИНИНГ АМАЛДАГИ ТАРКИБИ

Ф.И.Ш., БИО Лавозим Телефон рақами Электрон почта манзили
0 (65) 522-28-00
kagan-don@mail.ru
0 (65) 522-28-00
kagan-don@mail.ru
0 (65) 522-28-00
kagan-don@mail.ru