KOGONDONMAHSULOTLARI

JAMIYAT SOF FOYDASINI TAQSIMLASH

Sof foydasining yili va yo'nalishi ming so'm foiz

2019 yil 

3 924 733,00
100
Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolari va boshqalarga moddiy rag‘batlantirishga
196 236,65
5
Rezerv fondi
196 236,65
5
Dividendlar
1 177 420,00
30
Jamiyat ishlab chiqarishini rivojlantirish
2 354 839,70
60

2018 yil 

407 274,0
100
Rezerv fondi
20 363,7
5
Dividendlar
203 637,0
50
Jamiyat ishlab chiqarishini rivojlantirish
183 273,3
45

2017 yil

151 633,0
100
Rezerv fondi
7 581,65
5
Dividendlar
106 143,1
70
Jamiyat ishlab chiqarishini rivojlantirish
37 908,25
25

2016 yil 

132 856,0
100
Rezerv fondi
6 642,8
5
Dividendlar
79 713,6
60
Mehnatni muhofaza qilish fondi
3 985,68
3

2015 yil 

125 330,0
100
Rezerv fondi
6 266,5
5
Dividendlar
75 198,0
60
Mehnatni muhofaza qilish fondi
1 253,3
1
Jamiyat ishlab chiqarishini rivojlantirish
36 345,7
29
Tarmoq qorxonalarining rivojlantirish
6 266,5
5